ozonowanie/osuszanie: +48 570 212 400
 
mail: time4ozone@gmail.com
OZONOWANIE

OSUSZANIE

  Zadbaj o zdrowie swojej rodziny z naszymi urządzeniami

odkażanie klimatyzacji i 

wnętrza

samochodów

      Ozon naturalna metoda dezynfekcji  w służbie dla Ciebie

Nasz cel to Państwa zadowolenie!

Co to jest ozon?

Ozon to odmiana tlenu którym oddychamy i który jest podstawowym składnikiem powietrza. Tlen zbudowany jest  z dwóch atomów tlenu (O2), w skład cząsteczki ozonu wchodzą natomiast trzy atomy tlenu (O3). Ten trzeci atom tlenu sprawia, iż ozon w przeciwieństwie do dwuatomowej cząsteczki tlenu jest silnym utleniaczem, jednym z najsilniejszym znanych człowiekowi, działanie bakteriobójcze ozonu jest około 50 razy skuteczniejsze i 3000 razy szybsze niż chloru.  Cząsteczka ozonu w zetknięciu z materiałami organicznymi takimi jak np.: wirusy, alergeny, bakterie, grzyby, roztocza, drobnoustroje czy nieprzyjemne zapachy, wchodzi z nimi w reakcję chemiczną powodując ich utlenienie, które z kolei jest tożsame z ich skutecznym usunięciem, nie zaś zamaskowaniem. Pozostałe cząsteczki ozonu, po procesie ozonowania, powracają do postaci czystego tlenu, osiągając w ciągu 30 minut, zaledwie połowę swojego wcześniejszego stężenia. Oznacza to zatem, że po każdych kolejnych 30 minutach ilość pozostałego po reakcji oczyszczania ozonu, będzie zmniejszać się o połowę w stosunku do stanu sprzed 30 minut. Ozon jest gazem bezbarwnym w każdym stężeniu, które stosowane jest w przemyśle. Ma on ostry charakterystyczny zapach podobny do woni wyczuwalnej po burzy. Zapach ozonu jest zwykle wyczuwalny przez człowieka w stężeniach pomiędzy 0,02 a 0,05 ppm, a nawet przy stężeniu równym około zalecanego poziomu 15 minutowej ekspozycji. Ozon jest gazem niestabilnym, który rozpada się do tlenu dwuatomowego w temperaturze pokojowej. Jego rozpad jest przyspieszany poprzez kontakt z powierzchniami stałymi, związkami chemicznymi oraz przy podwyższonej temperaturze.  Spełnia swoją rolę, a następnie znika zmieniając się spowrotem w bezpieczny w tlen jest to jedna z zalet dezynfekcji ozonem.

Podstawowe dane o ozonie

Zapis cząsteczkowy

Charakterystyka działania

Masa cząsteczkowa

Stężenie

Temperatura wrzenia

Temperatura topnienia

Temperatura krytyczna

Ciśnienie krytyczne

Gęstość

Gęstość względna

Rozpuszczalność w wodzie

Ciepło tworzenia

Kat wiązania

Potencjał elektrochemiczny

Temperatura zapłonu

Temperatura samo-zapalenia

Niebezpieczne produkty rozkładu

O3

gaz utleniający

48,0

do 18% (by weight in oxygen)

-111,9 °C

-192,7 °C

-12,1°C

54,6 atm.

2,14 kg O3/m3 @ 0°C 1013 mbar

1,7

3 ppm w 20 °C

144.7 kJ/mol

116°

-2,07 V

nie odnosi się do ozonu

nie odnosi się do ozonu; nie palny, ale mocno pobudza spalanie

żadnych


Jak powstaje ozon?

Wszyscy napewno spotkaliśmy z pojęciem dziury ozonowej, to własnie ozon chroni nas przed szkodliwym odziaływaniem promieni ultrafioletowych pochodzących ze słońca. Jak powstaje ozon? Ozon w stratosferze powstaje w wyniku oddziaływania promieniowania słonecznego na cząsteczki tlenu (O2), w wyniku czego cząsteczki te rozpadają się na dwa atomy tlenu (O). Następnie atomy tlenu reagują z tlenem cząsteczkowym i tworzą cząsteczki ozonu (O3). Ozon ten nazywany jest ozonem stratosferycznym lub warstwą ozonową. Druga reakcja to reakcja bioelektryczna zachodzi podczas wyładowań atmosferycznych (uderzenie pioruna). Wyładowanie elektryczne rozszczepia cząsteczki tlenu na dwa pojedyncze atomy tlenu. Powstałe w ten sposób  atomy tlenu łączą się z innymi cząsteczkami tlenu. Taka kombinacja tworzy cząsteczki ozonu.


To własnie reakcja bioelektryczna jest jest odpowiedzialna za wytwarzanie ozonu w generatorach naszej firmy.