ozonowanie/osuszanie: +48 570 212 400
 
mail: time4ozone@gmail.com
OZONOWANIE

OSUSZANIE

  Zadbaj o zdrowie swojej rodziny z naszymi urządzeniami

odkażanie klimatyzacji i 

wnętrza

samochodów

      Ozon naturalna metoda dezynfekcji  w służbie dla Ciebie

Nasz cel to Państwa zadowolenie!

Jak ozonować?

Jak ozonować aby zabieg byl skuteczny? Ozonując musimy uzyskać minimalne stężenie na poziomie 2 ppm (ppm= jedna cząstka na milion), 1ppm=2,14 mg O3/m3. Dla przykładu posiadamy ozonator o wydajności 5g czyli 5000mg, pomieszczenie do wyozonowania 100m3, jakie uzyskamy stężenie po 1h?

5000mg/100m3=50mg/m3 okres połowcznego rozpadu wynosi ok. 20min dlatego wynik dzielimy przez 3 50mg/3=16,6mg/m3  16,6/2,14=7,78ppm Oczywiście jest to wynik czysto teoretyczny i na wynik mogą mieć wpływ takie czynniki jak wilgotność, temperatura powietrza, ilość lotnych związków organicznych (VOCs) czy wyposażenie pokoju.

Jak długo ozonować? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, w celach dezynfekcji minimalne stężenie musi być 2ppm,  3h- przy stężeniu 2ppm,  2h przy stężeniu 3ppm, 1,5h przy stężeniu 5ppm. Usuwanie zapachów może trwać od 1h - 12h wszystko zależy od tego z czym walczymy. Dla przykład  łatwe zapachy do usunięcia: dym papierosowy, przypalona potrawa, zapachy które nie wiknęły głeboko w materiały typu ściany, podłogi. Trudniejsze zapachy to mocz, rozlane substancje które wniknęły w podłogi itp.

Ozonowanie pomieszczeń

 • W ozonowanym pomieszczeniu nie mogą przebywać ludzie, zwierzęta jak również rośliny !!!
 • W przypadku gdy zachodzi taka konieczność należy czas przebywania w nim skrócić do minimum i stosować ubrania ochronne oraz maski ochronne (pełnotwarzowe) dla dróg oddechowych i oczu wraz z odpowiednim pochłaniaczem.
 • Urządzenia mogą być obsługiwane tylko przez osoby pełnoletnie, świadome zagrożeń, przeszkolone i odpowiednio zabezpieczone!
 • Genratory ozonu TIME4OZONE są wyposażone w funkcje opóźnionego załączenia od 1 min do 19 min, jest to czas który pozwala nam bezpiecznie załączyć urządzenie i opuścić pomieszczenie. Czas zwłoki jest sygnalizowany głośnym sygnałem dźwiękowym, zanika gdy urządzenie rozpocznie generowanie ozonu, zakończenie pracy również jest sygnalizowanie innym sygnałem dźwiękowym.
 • Zaleca się również zabezpieczyć drogocenny sprzęt elektroniczny oraz wynieść arcydzieła (ozon przyspiesza proces korozyjny i utlenianie złączy)
 • Musimy uszczelinić pomieszczenie np. kratki wentylacyjne aby ozon nie przedostał się do sąsiadów np. w bloku mieszkalnym, uszczelnić drzwi jeżeli nie ma możliwości ozonowania pustego mieszkania.
 • Nie wolno stosować ozonu w środowisku gazów palnych lub materiałów wybuchowych.
 • W ozonowanym pomieszczeniu zabrania się palenia tytoniu, pracy z otwartym ogniem, pracy z narzędziami, które powodują płomień lub iskrę, pracy przy użyciu przy użyciu olejów i smarów lub pozostawiania obiektów zabrudzonych olejem lub smarem.
 • Ozonowanie nie powinno być wykonywane przez ludzi z zaburzeniami węchu.
 • Ozonowane pomieszczenia np. hotelowe pokoje: muszą zostać zamknięte, uszczelnione oraz na drzwiach zawieszona tabliczka ostrzegająca o niebezpieczeństwie. WSTĘP WZBRONIONY – ODKAŻANIE.
 • Po zakończeniu zabiegu ozonowania, pomieszczenie należy przewietrzyć przez okres od 15 do 30 minut, i najlepiej nie wchodzić do niego wcześniej niż po upływie 2 godzin od zakończenia odkażania.
 • Nigdy nie należy produkować więcej ozonu, niż jest to potrzebne dla danego zastosowania.
 • Operator urządzenia jest odpowiedzialny za jego eksploatacje i zachowanie środków ostrożności.
 • Krótkotrwałe wdychanie ozonu w wysokich stężeniach jak i długotrwałe wdychanie ozonu w niższych stężeniach może spowodować negatywne skutki fizjologiczne. Nie wolno wdychać ozonu bezpośrednio z generatora ozonu.

Ozonowanie pojazdów

 • Przygotowanie pojazdu, opróżnić popielniczkę, wyciągnąć gumowe dywaniki, usunąć zbędne przedmioty
 • Generator postawić na siedzeniu (typ FLOW) lub dostarczyć ozon rurą przez okno (typ SIngleTube)
 • Ustawić siłę nadmuchu na połowę, temperaturę na minimum, włączyć obieg wewnętrzny, wyłączyć agregat od klimatyzacji Nie ustawiać nadmuchu na szybę (automatycznie jest wyłączany obieg wewnętrzny)
 • Czas zabiegu ok. 30 minut (generator 5g/h) Monitorować stężenie.
 • Po wyłączeniu generatora pozostawić nagromadzony ozon w aucie ok. 30 min
 • Samochód dobrze przewietrzyć, jeśli to możliwe postarać się nie prowadzić przez 2-3 godzin od ozonowania

Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub uszkodzenia ciała wyrządzone przez generator ozonu, które mogą powstać na skutek nieprawidłowego użycia go przez użytkownika. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie, że ozonator jest prawidłowo obsługiwany i przechowywany.