ozonowanie/osuszanie: +48 570 212 400
 
mail: time4ozone@gmail.com
OZONOWANIE

OSUSZANIE

  Zadbaj o zdrowie swojej rodziny z naszymi urządzeniami

odkażanie klimatyzacji i 

wnętrza

samochodów

      Ozon naturalna metoda dezynfekcji  w służbie dla Ciebie

Nasz cel to Państwa zadowolenie!

Ozon i wplyw na człowieka

Pomimo wszystkich swoich zalet należy pamiętać iż OZON w dużym stężeniu jest silnie toksycznym gazem! Ozon jest gazem drażniącym, powoduje uszkodzenie błon biologicznych przez reakcje rodnikowe z ich składnikami. Po dostaniu się do komórek może hamować działanie enzymów komórkowych, wstrzymując oddychanie wewnątrzkomórkowe. Pierwszymi objawami podrażnienia ozonem (obserwowanym w stężeniach 0,2 μg/dm3) są kaszel, drapanie w gardle, senność i bóle głowy. W większych stężeniach może prowadzić do wzrostu ciśnienia tętniczego, przyspieszenia tętna i obrzęku płuc prowadzącego do zgonu (w stężeniach 9-20 μg/dm3). Obecne przepisy nie nakazują odbycia szkolenia przy stosowaniu ozonu, jednak ze względów bezpieczeństwa ozonowanie powinno być wykonywane poprzez wykwalifikowany personel z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności i odpowiednio zabezpieczeni. Osobom chcącym wykonywać zabiegi ozonowania zlecamy odbycie specjalistycznego szkolenia lub zaznajomienie się z odpowiednią literaturą.

Wszystkie produkowane przez naszą firmę ozonatory są zgodne z wymaganiami i przepisami Unii Europejskiej. Mają też wymagane w swojej klasie zabezpieczenia. Jednak warunkiem bezpiecznego ich stosowania jest umiejętne i rozważne ich używanie.


Odziaływanie ozonu na organizmy

 • 0,001 - 0,003 ppm stężenie ozonu w  pobliżu ziemi w powietrzu którym oddychamy ozon występuje w bardzo niskich stężeniach i powstaje podczas burz uderzeń pioruna lub powstaje w wyniku reakcji fotochemicznych tlenków azotu i lotnych związków organicznych w atmosferze, reakcje te przyspiesza wysoka temperatura powietrza.
 • 0,02 - 0,05 ppm poziom ozonu wyczuwalny przez człowieka 
 • 0,1 ppm max. wartość przy regularnej ekspozycji do 8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu (Holandia: 0,06 ppm)
 • od 0,1 ppm minimalne stężenie wywołujące podrażnienie oczu, nosa, gardła, ból głowy, skrócenie oddechu
 • 0,3 ppm dopuszczalna ekspozycja przez 15 min.
 • 0,5-1,00 ppm  zaburzenia oddychania, zmniejszenie przyswajania tlenu, zaburzenia oddychania, ogólne zmęczenie i ból w piersiach, suchy kaszel.
 • 1-10 ppm ból głowy, zaburzenia oddychania, senność, ciężkie zapalenie płuc przy dłuższej ekspozycji
 • > 2 ppm minimalna wartość przy której zaczyna się proces dezynfekcji
 • 10 ppm niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia
 • 15-20 ppm stężenie śmiertelne dla małych zwierząt w ciągu 2 godzin
 • 1700 ppm śmiertelne stężenie w ciągu kilku minut